Malhostovice u Brna 2015 "Respect the Blade"

              Ve dnech 12. - 13. 12. 2015 pořádal v tělocvičně v Malhostovicích oddíl Otokodate Hakkoryu Jujutsu vedený Michalem Čoupkem seminář tematicky zaměřený na boj s nožem, který se tentokrát konal pod vedením instruktorů PTK Zdeňka a Jardy. Zdeňkovýma očima se nyní můžeme podívat, jak celou akci viděl právě on.

 Pozvání mne velmi potěšilo a zároveň to však byla i velká výzva, neboť šlo de facto o představení školy Pekiti Tirsia Kali (PTK) skupině lidí, kteří mají v oblasti bojových umění mnoho zkušeností. Situaci však usnadnil fakt, že nůž hraje ústřední roli v sytému PTK a je na něm možno demonstrovat důležité principy, na kterých je toto umění založeno. Jedním z těchto principů je i trénink respektu ke zbrani jako takové, přičemž postupně člověk začne toto slovo vnímat i v širších souvislostech; myšleno například respekt k ostatním lidem (neboť každý může mít u sebe zbraň) či k sobě (také mohou být ozbrojen a musím znát své silné a slabé stránky, abych zbraň nepoužil nevhodným způsobem). A proto i motto tohoto úvodního semináře znělo „respect the blade“.

                V  duchu tohoto motta byla pojata i technická stránka celého semináře. Zaměřili jsme se především na správnou práci se vzdáleností a veškeré aplikace byly trénovány s cílem uniknout co nejdříve z nebezpečné zóny. Tyto tzv. „escapes“ se trénovali jak v rámci aplikací proti jednotlivým útokům (bod na břicho, bod shora…) tak především formou drilů, neboť ty mají výhodu v tom, že oba partneři jsou v pohybu. A protože jak říkají moji učitelé PTK Aleš a Uli „pohyb = život“, tak jsme se proběhli docela hodně. Zajímavou zkušeností při tomto typu cvičení je poznání, že „utéct“ před útokem nožem není nijak snadné a je velký rozdíl mezi informaci sdělenou pouze ústně (uvidíte-li nůž, utíkejte) a její skutečnou realizací. Velkou výhodou systému PTK je, že veškeré „advanced“ techniky na tomto základu staví a při tréninku se k nim tak člověk neustále vrací a tím nejen že buduje ale následně i udržuje správný návyk „nebojovat“. Neboť abych opět citoval své učitele „boj je vždy tím nejhorším řešením“.

                Součástí semináře byla i ukázka skrytého nošení nožů, na které bylo demonstrováno, že není nijak velkým problémem u sebe zbraň mít. V mém případě jsem pro účely této ukázky měl u sebe 11 nožů, aniž by na první pohled bylo cokoliv vidět. Z čehož jiným slovy plyne důležitá informace, že když ho nevidíš, neznamená to, že ho nemá. Na tuto ukázku posléze navázalo povídání o nožích, jejich typech, porovnání výhod a nevýhod pevných vs. zavíracích nožů a mnoho dalšího.
IMG 5557IMG 5549IMG 5563
                Nebezpečí, které vytváří veškeré konfliktní situace ústící až do fyzické konfrontace, bylo názorně demonstrováno i za pomocí ukázek reálných záběrů z bezpečnostních kamer. Na všech bylo vidět, jak je útok nožem rychlý a překvapivý. Velmi poučné bylo si uvědomit, že nůž se může objevit často až v pozdější fázi konfliktu. A to jak v rukou třetí osoby, která se do konfliktu vloží později a na oběť zaútočí v okamžiku, kdy je zaměstnána bojem s prvním útočníkem či v okamžiku, kdy prozatím úspěšný obránce zdánlivě vítězí a pokračuje v boji (místo aby dle principů PTK při první příležitosti přestal bojovat a „zmizel“), zatímco zdánlivě prohrávající loví v kapse zbraň, kterou následně použije.

                Seminář jako takový probíhal ve výjimečně přátelské atmosféře. Všichni účastníci měli velký zájem o informace, padla řada velmi zajímavých dotazů, čímž byl naplněn i další tréninkový princip PTK, kterým je aktivní hledání znalostí. Krátce jsme se věnovali i původu systému PTK, neboť ten sehrál při jeho formování významnou roli. Bezděky jsme tak „zkompletovali“ pozdrav PTK, který v jednotlivých fázích postupně připomíná tři významné myšlenky obsažené ve filozofii PTK, konkrétně 1. hledání informací, 2. respekt a 3. původ.

                Na závěr bych velice rád poděkoval Michalovi za pozvání, všem zúčastněným za skvělý přístup ke cvičení, organizátorům za vynikající zajištění zázemí (i domácí uzené bylo J), svému kolegovi z PTK Jardovi za obětavou asistenci a v neposlední řadě svému učiteli Aleši Brunnerovi za pomoc s přípravou celého semináře a to nejen formou mnoha cenných rad či doporučení k výběru nejvhodnějších videí ale i formou "materiální" v podobě zapůjčení nožů na ukázky.

Již nyní se těším na další setkání na semináři, který by měl být tentokrát tematicky změřen na tyč.

Za Pektiti Tirsia Kali Czech Republic

Zdeněk Chmelík

                                                     IMG 5564

Zobrazeno 25616 krát

KALENDÁŘ AKCÍ

po út st čt so ne