Chystáte se začít cvičit Kali nebo o tomto cvičení zatím jen uvažujete? Napadá vás spousta otázek, které byste chtěli zodpovědět dříve než se rozhodnete navštívit tělocvičnu? Pak jste tu zcela správně a zde nejdete množství nejčastějších otázek a jejich odpovědí.

Potřebuji nějaký speciální oděv?

Ne, žádný speciální oděv nepoužíváme, nejčastějším oblečením jsou kraťasy a triko. Doporučena je i sálová obuv, ale pokud preferujete cvičení na boso, nikdo vám bránit nebude.

Potřebuji ke cvičení nějaké speciální pomůcky?

Jako začátečníkovi vám vše zapůjčíme (cvičné nože, tyče a lapu) a vše si pak můžete opatřit až ve chvíli, kdy budete vědět, že toto je cvičení vhodné právě pro vás.

Od kolika let mohu začít?

Vzhledem k povaze tréninku je spodní věková hranice stanovena na 17let a horní na 50let. I když vyjímky jsou možné v obou směrech. Zároveň je možno navštěvovat od cca 7mi let dětský přípravný oddíl, kde se rozvíjejí především pohybové dovednosti a správné návyky. 

Jak jsou dlouhé tréninky a jak je to fyzicky náročné?

Délka tréninku je 1,5 a 2 hodiny a vzhledem k tomu, že se jedná o cvičení a boj, jsou tréninky náročnější na fyzickou průpravu, ale vše je uzpůsobeno vašim schopnostem a současným fyzickým možnostem. 

Po jak dlouhé době se dostanu ke cvičení se zbraněmi?

Prakticky okamžitě. Bojové umění Pekiti Tirsia Kali je založeno na zbraních a tudíž není důvod abyste s nimi nemohli začít hned od začátku vašeho tréninku.

Nemohu se pravidelně zúčastňovat tréninků, ale chtěl bych cvičit. Je nějaká jiná možnost?

Ano, možností je dokonce více. Jedna z možností je zůčastňovat se seminářů, kde budete mít možnost vše důkladně procvičit a získat i další cené rady pro váš individuální trénink. Další možností jsou individuální lekce uzpůsobené přímo vašim požadavkům a potřebám.

Jak probíhá trénink, jaká je jeho skladba?

Většinou se cvičí v tělocvičně, ale občas vyžíváme i venkovního prostředí. Trénink vždy začíná a končí pozdravem, který tak koncentruje žáka na cvičení a měl by ho oddělit od všech ostatních starostí, problémů apod. Pak začíná rychlá rozcvička na zahřátí organismu, svalstva a šlach tak, aby se předešlo zbytečným zraněním. Rozcvička je většinou již spojena se cviky jako je práce nohou, pohyb těla, základní údery a jejich kombinace a poté se plynule přechází ke cvičení ve dvojicích, které se pak modifikuje a rozšiřuje dle schopnosti jednotlivců. Závěr je pak věnován rozvoji fyzické kondice, kde jsou využívány různé cvičební pomůcky jako je např. Bosu, TRX, Aquahit apod. většinou pak ještě ve spojení se cviky v posilovně. Závěrečné vydýchání a prostor pro dotazy slouží i jako prostor pro individuální strečing.

Potřebuji potvrzení o zdravotní způsobilosti?

Potvrzení o zdravotní způsobilosti nepotřebujete, ale je na vás abyste znal svůj zdravotní stav a sám zvážil, zda je toto cvičení pro vás vhodné. Popřípadě upozornil instruktora na svůj zdravotní stav nebo zdravotní omezení a je jen na jeho uvážení, zda vás nechá v tréninku pokračovat.

Kdy budu něco umět, kdy jsem schopen se již ubránit?

Toto je velmi hypotetická otázka. Vždy záleží na jednotlivci, dané situaci a konkrétním řešení. Dá se však říct, že po každém tréninku by si měl student odnést nějakou zkušenost, dovednost a znalost, která mu pomůže rozšířit jeho možnosti obrany a ochrany. Postupným tréninkem pak vše zdokonaluje a prohlubuje.

Cvičí začátečníci a pokročilí dohromady nebo odděleně?

Začátečníci i pokročilí cvičí dohromady, protože jen tak lze dosáhnout vašeho progresivního růstu a patřičné motivace pro sebezlepšení.

Nebudu jako začátečník zdržovat ostatní?

Ne, nebudete. Trénink začíná vždy od jednoduchého pohybu až ke složitějším kombinacím a to vždy tak, aby se každý byl schopen v daném tématu orientovat.

Nebudou se na mně zkušenější a "služebně" starší povyšovat?

Ne, tak toto opravdu nehrozí. Naopak, pokud zkušenější cvičenci uvidí z vaší strany zájem, je jejich snahou vám pomoci a dostat vás minimálně na stejnou úroveň.

Nemůže se mi na tréninku stát nějaký úraz?

Pokud budete dodržovat a řídit se pokyny instruktora, pak riziko úrazu je prakticky vyloučené. Samozřejmě občas nějaká modřina či naraženina se do toho nepočítá.

Musím chodit pravidelně?

Ano, pravidelnost a trpělivost růže přináší. Toto platí i v Kali. 

Co když budu nemocný? Jak je to pak s kurzovným a jsem schopen dohnat probíranou látku?

V případě krátkodobé nemoci se kurzovné nevrací a vždy se musí uhradit v plné výši není-li dohodnuto jinak. Tělocvična není nafukovací, tudíž celý chod klubu je závislý pouze na počtu jeho cvičenců. Nejde nám o kvantitu, ale o kvalitu. V případě dlouhodobější nemoci záleží vše na domluvě s instruktorem. Zameškanou látku pak můžete dohnat např. prostřednictvím seminářů, individuálních lekcí atd.

Mohu se jako začátečník účastnit seminářů a je to pro mne vůbec vhodné?

Ano, i jako začátečník se můžete zúčastnit kteréhokoliv semináře, pokud v propozicích není uvedeno jinak. V rámci semináře vše probírá daleko podrobněji a je zde i více prostoru si probíranou látku opravdu důkladně procvičit a zažít.

Budu-li muset cvičení přerušit např. z důvodů nemoci, pracovního vytížení, studia apod., jak se pak postupuje a budu se moci (třeba po roce) vrátit?

Toto je velice individuální a posouzení následného postupu vždy záleží na mnoha aspektech. Většinou je vše vždy řešeno vstřícnou osobní domluvou mezi instruktorem a cvičencem. Pokud budete po čase chtít opět začít cvičit, není v tom žádná překážka a jako již "zavedený" cvičenec můte mít přednostní právo k přijetí do klubu.

 

KALENDÁŘ AKCÍ

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31