Každý, kdo nějakou dobu již cvičí a poctivě trénuje se stává pokročilým a zde se pak otvírá prostor pro další působení v rámci Pekiti Tirsia Kali a možnosti následného vývoje a postupu. Hlavním důvodem by vždy měla být touha po osobním rozvoji a růstu. Ovšem co člověk, to jiný názor a někomu stačí pouze toto, jiný chce sparing, někdo zas touží po oceněních a možnostech širšího působení v rámci PTK apod. A jak to tedy celé funguje se můžete dočíst na následujících řádkách.

Pokročilost cvičence netkví pouze ve zvyšování nároků a množství naučených technik, ale především na preciznosti a dovednosti praktického využití základních technik v reakci na nastalou situaci. Zároveň své kvality a schopnosti musí prokázat v oblasti sparingu, který je jakousi alternativou přípravy na skutečný boj. Dle pokročilosti je pak samotný sparing rozdělen do šesti skupin, které určují míru ochrany a tím i prokazatelnou schopnost jedince obstát v dané kategorii. Vše ovšem probíhá vždy s ohledem na schopnosti a ochranu zdraví. 

Pokročilý student, který cvičí minimálně 1 rok nebo má odcvičeno v rámci individuálních hodin, seminářů a Kali-kempů alespoň 160 hodin a v rámci PTK se aktivně podílí na chodu klubu má možnost zažádat si o tzv. aktivní členství a stát se tak plnohodnotným a právoplatným členem Pekiti Tirsia Kali Czech Republic. V této chvíli se pak od něj očekává loajalita a aktivní přístup v rámci jeho možností či přidělených úkolů. Členství není právem, ale výsadou a může být kdykoliv odejmuto. O přijetí a odejmutí členství rozhoduje vždy členská rada. Z členství ovšem nevyplývají pouze povinnosti, ale i nesporné výhody, které jsou v mnoha ohledech především finančního charakteru (slevy na výbavu, semináře, speciální semináře pouze pro členy apod.).

Někteří studenti chtějí mít porovnání a možnost ohodnocení v rámci přezkoušení. Pro ně je možnost absolvování zkoušky na daný stupeň a jeho obhájení nejdříve po půl roce a nejpozději však do roka. Tuto zkoušku podstupuje student dobrovolně a vždy na vlastní žádost. Zkouška je vždy hodnocena alespoň dvěma instruktory a o jejím průběhu a úspěšnosti je student informován neprodleně po jejím vykonání. Zkoušky jsou povinné pouze pro kandidáty na instruktora a instruktory.

Základem, který ovšem stojí nad všemi výše zmínenými body je schopnost porozumět podstatě technik a pohybu tak, aby byl student schopen předat je dále a to bez ztráty kvality či jejich významu a neustálou pílí rozvíjel snahu o jejich zlepšení. Jedině takovou snahou a přístupem je možné podpořit a inspirovat další generace studentů PTK.

 

KALENDÁŘ AKCÍ

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31