Co znamená Kali?

Kali je nedílnou a respektovanou součástí filipínské kultury. Kayumanggi (pozn. Kayumanggi je původní název pro dnešní obyvatele Filipín) žijící na ostrovech tomuto názvu který reprezentuje filipínskou mentalitu i dnes denně projevují svou péči, zájem a především respekt. 

Původní kultura Kali má svůj počátek v Indii a na ostrovy bylo přineseno ještě 800 let před vznikem říše Majapahit (jejíž vznik je datován kolem roku 1500). Vliv kultury Kali byl následně zakořeněn mezi obyvateli 7 100 ostrovů. Důvodem proč se Kali stalou nosnou kulturou je to, že prosazovalo Filosofii života a víru v život, úspěch a ve zdraví. Není však samozřejmé, že se takto cítí každý člověk, ale zdravě vitální osoby mají přirozenou touhu se takto směrovat. Proto právě tato filozofie udržuje filipínské válečníky živé a zdravé. Je to rovněž proto, že Kali je i metafyzickou energií. Budete-li se důkladněji a důsledněji zabývat Pekiti Tirsia, pochopíte časem i hlubší aspekty Kali kultury a její působení na život i v oblasti metafyziky.

Kali, může být a je i jako slovo, stále používáno i ve filipínském jazyce. Filipínská abeceda zahrnuje slovo Ka - je to předpona, která znamená "pane", "vaše výsosti", "vaše excelence". Slovo KALI je také předponou ke slovům, jež fungují jako přídavná jména, například KALIPAY - "štěstí", KALIBUTAN - "svět", KALISUD - "smutek", KALIRUNGAN - "znalost a více" atd.. Neznamená to ovšem v žádném případě, že KALI jako původní filipínské bojové umění je pouhou předponou těchto slov. Tyto příklady nám jen ukazují, že KALI je i jako slovo v jazyce je neodělitelnou součástí filipínské kultury. 

Jako bojový systém bylo však Kali udržováno dlouho dobu v tajnosti před cizinci. Například guvernér Disilio z Manily v roce 1776 vyhrožoval Filipíňanům: "nikdo z obyvatel nesmí nikdy zmiňovat slovo Kali a kdokoliv bude Kali propagovat nebo se k němu veřejně hlásit, bude zatčen a uvězněn". A proto místní obyvatelé uchovávali bojové umění Kali tajně " své ostré sečné zbraně uchovávali v rákosových holích a výuku bojových technik prováděli skrytě. Toto byl také jeden z hlavních důvodů, který pak podnítil revoluci, jež následně trvala až do roku 1889. V témže roce po porážce v bojích pak Španělé, ve snaze zachovat tvář svého krále Filipa a královny Isabelly, prodali Filipíny Američanům prostřednictvím tzv. Pařížské dohody.

Bojové umění Kali bylo a dodnes je považováno za posvátné umění filipínského lidu. Každá kapka krve, která padla na zem v boji, byla věnována přeživšími válečníky bohu s posvátným příslibem pomstít smrt každého jednotlivého válečníka Kali. Je všeobecně známo, že bojovníky Kali nezastaví při útoku na nepřítele ani kulky provrtávající jejich těla. Zkouškou každého skutečného Kali bojovníka je, že věří své filozofii a vytrvale zabíjí okupační vojáky dokud nezvítězí. A právě tato pevná víra v život a úspěch z nich dělá přímo neporazitelné bojovníky. 

Kali bylo také tak výjimečné rovněž díky mnoha skoro až metafyzickým praktikám. Jednou z nich byla např. schopnost bleskurychle zmizet před protivníkem, nebo schopnost přeseknout mečem protivníka vejpůl, což zahrnuje i sekání přímo do kovové zbroje či španělské helmy nebo přeseknutí jiných železných zbraní. Mnoho Filipínců také umí využívat sílu a techniku , která jim pomáhá zabíjet protivníka i na značnou vzdálenost. Pokud byl Kali bojovník zraněn, součástí bojového umění Kali jsou i praktické znalosti o speciálních olejích a jiných přírodních látkách, které dokáží úspěšně zastavit krvácení z rány, která během boje s ostrými zbraněmi vznikly.

Dnešní bojovníci Kali tak i dnes v sobě nosí stále živého ducha předků, kteří dohlížejí na jejich zdokonalování v Kali. Dohlíží i na to, aby systém nebyl zneužíván nebo komercializován a aby se nezapomnělo na povinnost vždy svojí čiností pomáhat svému okolí a zlepšovat těžký úděl jiných například pomocí filipínským dětem, chudým rodinám a těm, jejichž život je ztrpčován extrémní chudobou. Někteří ze samozvaných následovníků Kali i předčasně zemřeli v USA nebo přímo na Filipínách, protože umění Kali nepoužili správně, odmítli za něj převzít zodpovědnost a ignorovali jeho duchovní potenciál. To byli lidé, kteří nevěděli, co je vděk a úcta k mistrům, kteří učí a vychovávají skutečné bojovníky Kali a chtěli pouze svůj osobní prospěch za jakoukoli cenu.lapulapu2 sm 

Jak můžete vidět, Kali je ve srovnání s jinými asijskými bojovými uměními velmi účinné z hlediska fyzických a praktických prvků boje. Tuto skutečnost potvrzuje i fakt, že za posledních 8 let nedošlo v řadách Force Recon Marines, které se cvičí na Filipínách v bojovém umění Pekiti Tirsia Kali, k žádným ztrátám na životech během operací, ačkoliv se tito vojáci musí často osobně účastnit mnoha střetů s islámskými povstalci v boji tváří v tvář na Mindanau. Je důležité si uvědomit, že pokud lidé cvičí Kali téměř s náboženskou čistotou stylu, pak jim může nabídnout bezpečí a důvěru a to nejen během tréninku, ale i v životě. Toto bojové umění ochraňuje život dnes stejně účinně a prakticky jako ochraňovalo životy bojovníku i v dřívějších dobách. Systém Kali je ověřen a prověřen krví válečníků a mnohonásobnými boji na život a na smrt. Avšak pokud někdo cvičí Kali smíchané s Arnis nebo Escrimou, které obsahují i jiné vlivy španělského původu, pak moudrost původního filipínského Kali nikdy nedosáhne v srdci opravdové stylové čistoty. Tito lidé nedosáhnou klidu ani jistoty ve svém bojovém stylu ani v životě, stále hledající, váhající a nikdy nenacházející, plni otázek bez odpovědí.

Kali, stejně jako Kun Tao, provází na Filipínách dlouhá historie, stejně jako věhlas jejich bojových metod. Byli to právě Kali bojovníci, kdo zabili Ferdinanda Magellana. Poslední výzkumy prováděné nejstarší filipínskou univerzitou University of Santo Thomas nedávno přišly na to, že jméno bojovníka Datu, který Magellana zabil, je Kalikulapu. Toto nám ukazuje, že slovo KALI mělo svoji hodnotu již dávno před rokem 1521. Tyto a další nejnovější objevy zároveň i vysvětlují staré texty psané v původním filipínském jazyce zvaném Babayin. Všechno tyto skutečnosti ukazují nejen to, jak je slovo KALI spjaté s filipínským jazykem a kulturou, ale že je ve filipínské světě důkazem odvahy a bojovnosti.

Je všeobecně známo, že Filipínci jsou nejednotní nejen v oblasti náboženské, ale i politické a sociální, ale kdykoliv došlo k jakémukoliv válečnému střetu, Filipínci se vždy snadno spojili proti všem okupantům a agresorům, bylo-li to zapotřebí a úspěšně se jim postavili na odpor.

Zobrazeno 36652 krát

KALENDÁŘ AKCÍ

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31