S nožem na cestách

V časopise Zbraně a Náboje 12/05 byl uveřejněn tento zajímavý článek. Vzhledem k tomu, že v něm uvedená problematika se určitě dotýká mnoho návštěvníků tohoto webu, domluvili jsme se autorem článku na prezentaci textu i u nás.

Původní článek: http://www.zbrane-naboje.cz/

JAK S NOŽEM DO SVĚTA?

Nechcete se na svých cestách vzdát svého "miláčka". Jste zvyklí nosit svůj nůž neustále při sobě. Heslo, že - správný muž nosí nůž - je vám velice blízké a chcete se tohoto rčení držet kdekoli a kdykoli. Pak vám doporučuji si přečíst následující řádky a možná někdy a někde přehodnotit své požadavky.

Každá země na světě má své vlastní zákony, s jakými přistupuje k nožům. Získání informací a to jak o tzv. legálním důvodu držení nože či o právních normách týkajících se přepravy nožů, je velice obtížné. Pramení to převážně z nevole odpovědných úředníků, ale také mnohdy z chybějících jasně a srozumitelně vysvětlených vyhlášek či předpisů. Mnohdy je nutné, jak už to v životě bývá zapojit rozumně i vlastní hlavu. Berte ohledy na místní mentalitu, pokuste se vžít do obyčejů dané země kam cestujete a do práce policejních úředníků. Jinak vám hrozí nepříjemné postihy, které mohou vést od peněžitých pokut až k zatčení. Počítejte s tím, že obecně v žádné zemi bohužel nepatří k běžným důvodům nošení nože na vlastní ochranu. Tento článek není žádná právně-závazná podrobná rozprava o zahraničních zákonech o zbraních, ale je to jakýsi základní přehled o nošení nožů v některých zemích světa.

BELGIE

V Belgii jsou ze zákona zakázané zbraně - dýky, dýkám podobné nože, vrhací nože a nože připomínající jiné předměty. V právních ustanoveních není uvedena žádná jiná specifikace zakázaných nožů, přesto se dá jen těžko říci, jak je ospravedlňováno vlastnictví vystřelovacích nožů nebo motýlků. Zvláštní pozornost je věnována při veřejných akcích. Nůž a to i zavírací nůž bez pojistky může být např. při fotbalových utkáních důvodem k zatčení a trestnímu stíhání. Z toho vyplívá, že v Belgii je vlastnictví jakéhokoliv nože považováno za nelegální, pokud nemůžete uvést legální důvod k jeho nošení. Určitá specifická nařízení platí také u transportu nožů. Nůž musí být přepravován tak, aby nemohlo dojít k žádnému přímému zásahu - tzn. v autě musí být nůž zabalen v kufru, v batohu nebo v nějakém pouzdře.

DÁNSKO

V Dánsku jsou zakázány nože s automatickým otevíráním, motýlci (balisongy), vrhací nože, dýky a prodloužené dýky. Dále pak platí zákaz v otevřených prostorách a ve vozech pro zavírací nože, které se otevírají jednou rukou, nebo zavírací nože s pojistkou nezávisle na délce čepele. Povoleny jsou pouze zavírací nože s maximální délkou čepele do 7 cm, které nemají pojistku. Výjimky jsou možné v případě výkonu povolání, při lovu, rybaření nebo sportovní činnosti. V těchto případech mohou být používány také zavírací nože s pojistkou a pevné nože do 12 cm. Nůž musí být transportován tak, aby nemohlo dojít k jeho přímému použití, tzn.- v autě zabalen v kufru nebo v nějaké tašce, atp.

FINSKO

Co se týká Finska, mám potěšující informaci. Pro běžné nošení platí legální důvod bez jakýchkoliv omezení.

FRANCIE

Ve Francii existuje zákon, který umožňuje posuzovat veškeré nože jako zakázané předměty.V podstatě povolen je pouze nůž ke kuchyňskému použití. Vše záleží na situaci a rozhodnutí úředníka, jak bude na nalezený nůž nahlížet. Nože s automatickým otevíracím mechanismem, nože, které se otevírají jednou rukou a nože s délkou nad 10 cm, nesmí být v žádném případě používány. Pamatujte opět na zajištění nože během přepravy.

HOLANDSKO

Vlastnictví vystřelovacích nožů, motýlků (balisongů), dýk a tzv.one-hand nožů je zakázáno. Ve větších městech Holandska je všeobecný zákaz nošení nožů. Povoleno (kromě velkých měst) je nošení zavíracích nožů a to i s pojistkou s délkou čepele do 7 cm.Také jsou dovoleny pevné nože s maximální celkovou délkou do 28 cm. K tomu je zapotřebí mít tzv. legální důvod proč mít nůž u sebe. Ospravedlňují to aktivity jako je např. kempování či rybolov. Při transportu nesmí být nůž k okamžitému použití.

ITÁLIE

Ve městech je nošení nožů všeobecně zakázáno. Ačkoli je možné v Itálii zakoupit mnoho druhů vystřelovacích nožů, motýlků (balisongů), vrhacích nožů, dýk atp., k jejich vlastnictví je zapotřebí zvláštního povolení. Pevné nože a i zavírací nože s pojistkou jsou za určitých okolností povoleny.V Itálii platí také nutnost bezpečného uschování během transportu.

KANADA

Skryté nošení nože je v Kanadě zakázáno. Dále zakázané typy nožů jsou ty, jejichž čepel může být otevřena na základě automatického otevírání nebo působením gravitace. Vlastnictví nožů s jednoručním otevíracím mechanismem je legální.

LUCEMBRSKO

V Lucembursku je vlastnictví většiny typů nožů úplně zakázáno. Patří sem vystřelovací nože, pevné nože, motýlci (balisongy), bajonety, meče, vrhací nože a nože, které lze otevřít jednou rukou. Pro zavírací nože s pojistkou a délkou čepele 7-9 cm je zde zvláštní ujednání - pokud čepel tohoto nože je nejméně 14 mm široká a nevykazuje žádnou ruční ochranu, je vlastnictví a nošení tohoto kapesního nože legální.

NĚMECKO

Zde jsou zakázané motýlkové nože (balisongy), tlačné dýky, vystřelovací nože s dvojitým ostřím, padací nože, vystřelovací nože delší než 8,5 cm. Při přehlídkách nebo veřejných slavnostech jsou zakázány všechny nože, navržené k tomu, aby sloužily jako zbraň proti lidem (všechny nože s dvojitým ostřím - dýky apod.). Všechny nebezpečné předměty - tím pádem všechny nože - jsou zakázány při demonstracích či podobných veřejných shromážděních.

NORSKO

V Norsku jsou zakázány motýlky (balisongy), vystřelovací nože, dýky a také nože, které mohou být považovány za jiné předměty.

RAKOUSKO

V rakouském zákoně o zbraních není žádné výslovné určení, které upravuje vlastnictví nožů. Pokud není nůž konstruován, nebo není přímo určen pro trestní čin, nemělo by v Rakousku dojít k žádnému konfliktu se zákonem.Toto se netýká boxerů nebo teleskopických obušků.

ŘECKO

V Řecku je zakázáno nošení nožů při veřejných akcích. Opatrně musí také být nakládáno s noži během transportu, tak aby nedošlo k jejich přímému použití. Jinak není žádné zřejmé, speciální zákonodárství, které by upravovalo vlastnictví nožů.

SLOVINSKO

Zakázány jsou vrhací nože, vystřelovací nože, prodloužené dýky, jakékoliv nože s dvojitým ostřím a také nože připomínající jiné předměty. Rovněž jsou zakázány všechny předměty, které mohou vést k útoku.

ŠPANĚLSKO

I ve Španělsku jsou určité typy nožů zakázány. Jsou to například motýlkové nože (balisongy), nože s automatickým otevíracím mechanismem, dále tzv. fantasy nože, karambity, nože připomínající jiné předměty a dýky, jejichž čepel je delší než 7 cm. Nošení a vlastnictví pevných nožů je povoleno. Zavírací nože jsou legální, pokud je délka čepele kratší než 10 cm. Během transportu musí být nože zajištěny tak, aby nedošlo k jejich přímému dosahu.

ŠVÉDSKO

Ve Švédsku platí zákaz pro motýlky (balisongy), stileta, dýky, meče, šavle, vystřelovací nože. Účelné nošení, tzn. služební použití, rybolov, kempování, lov je povoleno.

ŠVÝCARSKO

Ve Švýcarsku platí velmi speciální pravidla týkající se vlastnictví nožů. Zakázány jsou vrhací nože, motýlkové nože (balisongy) a tzv. fantasy nože. Dále platí, že nože jsou považovány za zakázané zbraně, pokud mají jednoruční obslužný mechanismus (je jedno jestli automaticky nebo manuálně otvíratelný) a jejich celková délka v otevřeném stavu je více jak 12 cm, nebo mají čepel delší než 3 cm. To znamená, že jednoruční zavírací nůž s délkou čepele 5 cm je zakázaný

USA - KALIFORNIE

Z USA jsem vybral pro příklad jen Kalifornii. Zde se situace stát od státu různí.

V Kalifornii jsou zakázány vystřelovací nože a motýlkové nože (balisongy) s délkou čepele delší než 5 cm. Rovněž je zakázáno skryté nošení nože-zbraně, které umožňuje její přímé a okamžité použití. Vlastnictví nože bez automatického otevíracího mechanismu je povoleno.

VELKÁ BRITÁNIE A IRSKO

V Anglii platí "offensive weapon act", který veškeré předměty, jež by mohly být zaměněny se zbraněmi, klasifikuje jako zakázané. Do tohoto zákona spadají jak všechny nože, tak i broušená a špičatá nářadí. Tyto předměty nesmí být nošeny na veřejnosti a zvláště ne ve městech. S tím samozřejmě souvisí i zákaz vystřelovacích nožů, motýlků (balisongů), opaskových nožů, nožů z pevného plastu atd. Je povoleno nošení jednoduchého zavíracího nože bez aretace do 3 palců např. při práci, rybaření nebo kempování. Přesto opět velice záleží na posouzení úředníků. Zajištění nože během transportu je samozřejmostí.

Vysvětlivky

Legální důvod (legal reason)

je právní ustanovení pro nošení nože, které odůvodňuje aktuální situaci. Pod vědomými okolnostmi (např. kempování, lov, potápění, rybaření) je použití povoleno, neboť je danou činností mnohdy požadováno. Vyhodnocení situace je absolutně v kompetenci policie, odpovědných úřadů a soudů té které země.

Zajištění během transportu:

To jsou určitá ustanovení, která upravují přepravu nožů. V mnoha zemích musí být nůž přepravován tak, aby nedošlo k možnosti jeho přímého použití-jako například v batohu, nějaké tašce, kufru auta apod.

Zobrazeno 42510 krát

KALENDÁŘ AKCÍ

po út st čt so ne