Mike Inay

(*1944 - +25.9.2000)

Inayan Eskrima byla vyvinuta Suro Mike Inayou. Suro Inay věnoval většinu svého života propagaci a zachování filipínských bojových umění. Suro Inay soukromě studoval pod dohledem dvou velkých mistrů Eskrimy, Maxe Sarmienta a Angela Cabalese. Byl to právě Suro Inay, kdo navrhl mistru Cabalesovi zformování organizace, která by propagovala a uchovávala umění Cabales Serrada stylu Eskrimy.

A právě s jeho pomocí mistr Angel Cabales založil první Cabales Serrada asociaci. Suro Inay také vymyslel pro mistra Cabalese strukturu klasifikace. Zde je seznam stupňů, které byly poprvé prezentovány v právě se rodící Cabales Serrada asociaci:

 

  • The Basic Level Certificate (základní stupeň)
  • The Advanced Degree Certificate (pokročilý stupeň)
  • The Masters Degree Certificate (mistrovský stupeň)
Poslední dva stupně umožňovaly svému držiteli udělovat tituly v Cabales Serrada stylu Eskrimy. Každý certifikát byl potvrzením dosažených znalostí studenta. Mistr Cabales tyto tři certifikáty přijal a schválil a nejméně dva z nich byly uděleny od roku 1998.

Suro Inay byl také spoluzakladatelem West Coast Eskrima Society, jejímž předsedou se stal v roce 1979 Max Sarmiento. tato společnost byla formálně ustavena 13.ledna 1979 v Los Gatos v Kalifornii, kde Suro Inaya žil. Při podepisování zakládací listiny bylo přítomno mnoho význačných mistrů Eskrimy.

Poté co byl dvě období předsedou West Coast Eskrima Society se Suro Inaya odebral vyučovat Eskrimu do svého nového domova v Santa Cruz Mountains v Kalifornii. Na požadavek velké středozápadní bezpečnostní agentury Suro Inaya vyvinul první celonárodní program obrany nožem zvaný "Spontaneous Knife Defense". Suro Inaya začal studovat bezpečnostní problematiku po celých Spojených Státech a stal se v této oblasti uznávaným a respektovaným odborníkem. Také začal cestovat za hranice a pořádal schůzky a semináře o Inayan Eskrimě v Anglii, Německu, Francii, Norsku, Kanadě a Austrálii. A právě během tohoto období rozvinul a vytříbil Inayan System of Eskrima (ISE).

ISE zahrnuje 7 různých druhů Eskrimy. Každý z těchto stylů má kompletní sadu základních, strědně pokročilých a pokročilých technik a pojetí, které jsou na sobě nezávislé co se týče schpnosti vývoje sebeobrany.

Jsou to tyto styly:
  • Inayan Serrada
  • Inayan Kadena De Mano
  • Inayan Largo Mano
  • Inayan Dequerdas
  • Inayan Sinawali
  • Inayan Sibat/Bankow
  • Inayan Espada Y Dagga
Suro Inaya pro ně formuloval výukové programy a hodnotící strukturu. Název "Inayan" zvolil proto, aby se tyto techniky nepletly s technikami jiných mistrů a stylů s podobnými názvy.

Suro Inaya také vyvinul techniky použití nože jako alternativní zbraně v případech, kdy nelze bezpečně použít střelnou zbraň. Navíc pořádal kurzy obrany pomocí napadení nervových bodů tlakem, cvičil majoretky a kurzy pokročilé sebeobrany s použitím nože. Také je autorem několika tréninkových příruček a populárních video nahrávek.

Je také zakladatelem Inayan Training Organizations (ITO), která pomáhá sestavit nezávislým školám osnovy a zavádí výukové programy zabývající se filipínskými bojovými uměními po celém světě.

 

THE INAYAN SYSTEM OF ESKRIMA

ISE je nazván systémem, protože zahrnuje více než jeden styl umění Eskrimy. Je zaměřen především na to, aby studenta vybavil nejlepšími znalostmi a dovednostmi, tak, aby z něj byl hotový odborník. V jádru se jedná o tři nejimpozantnější a nejnebezpečnější styly filipínských bojových umění, které jsou základem ISE, i když začátečnické styly jsou ve své kategorii také velmi nebezpečné a mocné. Tyto sady technik obsahují životaschopné a praktické dovednosti obrany proti útokům a nevypůjčují se nic od jiných bojových umění. A pokud jsou studovány pečlivě a správně, poskytují ucelený a efektivní sebeobranný systém.

Serrada ("přiblížit se", "zavřít")

Serrada je styl pro boj zblízka. Bojovníci používají 18" až 26" dlouhé zbraně (tyče), což záleží na individuální výšce jedince. Techniky se zbraní se snadno a efektivně dají převést na boj rukama. V ISE je tento styl nejdůležitější.

Largo Mano ("dlouhá ruka")

Largo Mano je boj na delší vzdálenost s 26" až 40" dlouhou zbraní. V ISE se používá 40" zbraň je představitelem tzv. "Kampilanského meče". V osnovách je zahrnuta i tyč a kopí (Sibat-Bankow). Largo-Mano je také jedním z pilířů ISE.

Kadena de Mano ("řetěz rukou")

Kadena de Mano je styl pro boj na velmi krátkou vzdálenost s využitím 8" až 18" dlouhé zbraně. Důraz je kladen hlavně na boj nožem a rukama. Tento styl je také jedním z hlavních stylů ISE.

Sinawali ("tkaní", "vzorkování")

Styl pro boj na různé vzdálenosti s využitím široké škály zbraní a jejich kombinací. Obvykle se trénuje se dvěma stejně dlouhými tyčemi. Sinawali je dobrým stylem pro začátečníky a snadno se učí. Přesto je nesnadné stát se v něm mistrem.

Dequerdas ("pouto", "šňůra", "svázat")

Daquerdas je styl pro boj na střední vzdálenost, který používá zesílené krytí holou nebo chráněnou rukou. Je velmi podobný stylu Modern Arnis. Je to jednoduchý ale efektivní styl obrany pro začátečníky a pro lidi, kteří se nechtějí věnovat dlouhému studiu obrany se zbraní.

Sibat/Bankow

Styl pro boj na delší vzdálenost. Používá 28" a delší zbraně jako tyč nebo kopí.

Espada Y Daga ("meč a dýka")

Styl pro boj na krátkou vzdálenost. Nedoporučuje se začátečníkům. Před jeho studiem je lepší zvládnout první tři základní styly ISE (Serrada, Largo Mano, Kadena di Mano).

Tím však Angelovi potíže neskončili. Sotva se nalodil, když se ho pětice mužů pokusila hodit přes palubu. Jeden z nich byl členem party Kanaďanů, se kterými se Angel porval. Než ho však mohli shodit z lodi, Angel se jim vyškubl ze sevření. Jeho přítel mu hodil batoh s jeho ratanovými tyčemi. Se strachem nahánějící rychlostí a smrtící přesností velmistr Cabales zneškodnil tři z pěti mužů. Pak byl zadržen lodní hlídkou dřív, než mohl zranit zbylé útočníky.

Díky těmto zážitkům se Cabalesova dovednost v umění Eskrimy roznesla z Filipín až do Kalifornie. V roce 1966, na naléhání přátel a studenta jménem Max Sarmiento, velmistr Cabales otevřel první školu Eskrimy ve Spojených Státech. Škola se nachází ve Stocktonu ve státě Kalifornie.

Angel začal vyučovat umění Cabales Serrada Eskrimy (CSE) jak Filipínce, tak i ostatní. Ale díky skromnosti a tendenci být v ústraní se velmistru Cabalesovi nikdy nedostalo takového uznání od komunity lidí zabývající se bojovými uměními, jaké si si bezpochyby zasloužil. Možná to byl nedostatek uznání, co vedlo k tomu, že nikdy své umění nepřeměnil na sport. Čisté umění CSE bylo a je přísně bojovým uměním. I přes svou zdrženlivost a skromnost Angel vycvičil přes tisíc dobrých bojovníků, z nichž někteří se stali velmi známými ve světě bojových umění. Dalším se dostalo uznání při natáčení filmů s bojovou tématikou.

Byl zde však jeden student, jehož si Angel oblíbil a soukromě ho trénoval celé roky, aby mu mohl svěřit celé umění CSE. Tento student byl mistr J.C. Cabiero. Nyní je prvním velmistrem Cabales Serrada Eskrima stylu jeho syn Vincent Cabales, který začal trénovat v roce 1964 a velmistrem se stal v roce 1974.

Zobrazeno 46740 krát
Další v této kategorii: « Angel Cabales Ben T. Largusa »

KALENDÁŘ AKCÍ

po út st čt so ne