Angel Cabales

(* 4.10. 1917 - + 3.3. 1991)

Filipíny, ostrovní země v západním Pacifiku, má historii plnou válek a trvalých konfliktů, které existují dodnes. Je to země tradičně rozdělená na dvě třídy - chudé a bohaté. Ti, kteří byli chudí, žili v oblastech, které ostatní považovali za nebezpečné. Přežít na ulici, to vyžadovalo duševní sílu, ostražitost a velkou fyzickou zdatnost. Bylo to prosté. Kdo neuměl bojovat, nemohl přežít. Angel Cabales se od dětsví učil přežívat na ulici. Jeho schopnost bojovat, která ho proslavila, vzrůstala s věkem. V těch dobách Angel vyvinul železnou obranu založenou na správném držení těla a rovnováze.

Jednou, to byl ještě kluk, Angela navštívil cizinec z hor Cebu. Tento cizinec nebyl nikdo jiný než Feliscimo Dizon. Feliscimo se doslechl o Angelových bojových dovednostech a rozhodl se setkat se tímto mladíkem.

Zpočátku Feliscimo obdivoval Angelova bojového ducha, jeho ryzí charakter a osobnost. Tito dva se rychle stali blízkými přáteli, a Feliscimo začal mladého Cabalese vyučovat umění DeCuerdas. Netrvalo dlouho a Feliscimo a Angel byli vyzýváni mnoha bojovníky, aby dokázali svou pověst. Ale pokaždé byli vyzyvatelé rychle poraženi, dokonce i v případech přesily tři na jednoho.

Cementárna

V době, kdy žili v Manile, byli Feliscimo a Angel zaměstnáni v cementárně. Hned od začátku byl Angel obtěžován jedním ze starších zaměstnanců. Denně tento muž napadal Angela hanlivými poznámkami, ale Cabales se držel Feliscimovy rady a jednoduše tyto útoky ignoroval.

Jednoho parného dne, Feliscimo a Angel venku připravovali formy na výrobu cementových tvárnic. Po několikahodinové práci pod pálícím sluncem si dali přestávku. Na cestě k vodovodu byl Angel opět napaden tím rváčem, který se po dva týdny snažil vyprovokovat boj. Muž začal Cabalese urážet, že je slaboch, který nepatří do společnosti mužů. Snad díky vražednému vedru Angelovi došla trpělivost. Omluvně pohlédl na Feliscima a ten mu dal souhlasné znamení. Angel muži na jeho urážku odpověděl: "I slaboch se může stát silákem, ale žena se nikdy nestane mužem!" Všichni muži, co byli v doslechu se začali pochechtávat nad Angelovou trefnou odpovědí. Jejich smích ale rozzuřil toho rváče. Bleskurychle popadl velké prkno a vyhrožoval, že zláme Angelovi všechny kosti. Angel proběhl do míchárny cementu a sebral tam krátkou tyč na míchání cementu a v mžiku se postavil do střehu před útokem nepřítele. Vibrace způsobené Angelovým tvrdým krytem donutili muže pustit svou zbraň. Neztráceje čas, Angel zaútočil a praštil muže asi desetkrát do ruky během sekundy, aniž by narušil svůj střeh a rovnováhu.

Pokračoval v neúprosných útocích na jeho ruce, dokud jeho dokonale ponížený protivník neprosil o milost. V tu dobu však jeho ruce už měly barvu vajec se slaninou. Angel upustil tyč a nechal muže uprchout s bolestivým křikem.

Jedenáctisekundový souboj

Angel nikdy nevěřil na dlouhé souboje. Ve skutečnosti všechny jeho zápasy končily během 3 až 5 vteřin s jednou výjimkou. Co se té týče, Angel o tomto zápase řekl: "Tenhle boj trval mnohem déle, myslím že asi tak 11 sekund, a toho Eskrimadora jsem málem zabil!"

Ačkoliv velmistr Cabales rád trávil čas v Manile, toužil jet do Ameriky. Než si však splní tento sen, chtěl se ještě vrátit domů, do Barrio Igania, Sibalom v provicii Antique na Visayanských ostrovech. Novinky však cestovaly rychleji a brzy každý doma věděl, že se Angel vrací. Zejména se o to zajímal jeden Eskrimador celý dychtivý ho porazit. Tento bojovník zatím porazil všechny Eskrimadory, které vyzval, a byl přesvědčen, že bude první, kdo porazí slavného Angela Cabalese.

Když Angel vystoupil z lodi na Cebu, někteří ho varovali před soupeřem, který ho chce vyzvat na soubo, ale Angel odpověděl: "Mě není těžké najít!", a vydal se na cestu domů. Poblíž plantáže cukrové třtiny si povšiml pocestného jdoucího stejným směrem proti němu. Cesta byla úzká a brzy se oba potkali tváří v tvář. Angel toho druhého nejdřív ignoroval, ale ten ho zastavil a řekl: "Vím, kdo jsi a já jsem ten Eskrimador, který tě porazí!" Velmistr Angel Cabales klidně vytáhl svou ratanovou tyč z batohu a řekl mu: "Už jsi řekl dost!" A v tu chvíli Angelův protivník zaútočil, používaje Sinawali údery na hlavu, nejdřív zprava a pak zleva.

Velmistr Cabales blokoval oba útoky a přiblížil se dvojitým Abanikem k nepřítelově hlavě. "Ten lotr mě překvapil", prohlásil později Cabales. "Vykryl můj útok a napadl mě úderem Redondo na pravou stranu hlavy. A protože ten muž byl levák, protiútok byl velmi rychlý. Angel byl schopen zachytit jen část úderu ramenem a rána mu sjela po vršku hlavy. "Jak jsem to ucítil, dvakrát jsem zaútočil a pak naznačil úder vlevo na spodek těla, což otevřelo jeho obranu.

První úder jsem vedl zleva vysoko na žebra a věděl jsem, že jej dokáže vykrýt. Pak jsem plynule přešel do útoku na spodní partie žeber. On se trochu přikrčil a rychle úder blokoval, a v tu chvíli jsem uviděl šanci na prolomení jeho obrany. Naznačil jsem úder na kolena a on okamžitě reagoval. Když se přikrčil ještě víc, odkryl si hlavu. Natlačil jsem se na něj a rychle jsem ho třikrát praštil do hlavy. Pop! Pop! Pop! Bylo jediné co jsem slyšel. Ruce mu spadly podél těla a padl na kolena. Svalil se na bok a oči obrátil v sloup. Z nosu a uší mu tekla krev a na několik sekund přestal dýchat. Pak se mu dech i vědomí vrátilo a pohlédl na mě se směsí strachu a úžasu. Na chvíli jsem si myslel, že jsem ho snad zabil!"

Nedaleko na špalku před svou chatrčí se hrbil stařec a šilhavýma očima se snažil uvidět a porozumět, co se vlastně stalo. Všechno, co viděl, se událo v jediném bleskovém okamžiku. Angel se k němu otočil a řekl: "Postarej se o toho pocestného. Bude v pořádku, ale bojovat už nikdy nebude!"

"Když dva Eskrimadoři bojují, vše, co mají, jsou za prvé jejich nervy, za druhé jejich dovednost a za třetí štěstí. Stačí aby jediná věc chyběla a je prohraný boj a možná i život. A já jsem měj toho dne velké štěstí", prohlásil velmistr Cabales. Já jsem mohl být ten, kdo by zůstal ležet na zemi, ale štěstí při mě stálo, když jsem blokoval ten úder na hlavu ramenem. Těch jedenáct sekund si budu pamatovat nadosmrti. Jeho způsob a styl boje by velmi podobný mému. Do té doby nikdo nikdy nevydržel déle než 3-5 vteřin. A já jsem málem zabil Eskrimadora, který se dostal až na jedenáct." Angel sice říkal, že měl štěstí, ale hluboko uvnitř veděl, že ho před porážkou zachránily jeho bojové metody.

Angel přijíždí na Aljašku

Po téměř dvacetileté spolupráci a trénování Angel oznámil Feliscimovi, že jeho výcvik je u konce. A ačkoliv loučení bylo těžké, oba se vydali svou cestou. Feliscimo Dizon (Disamalang) se vrátil do hor a Angel Cabales (Otec Eskrimy) vyplul na Aljašku, aniž by tušil, že jeho osudem je ukázat své bojové metody světu a proslavit se.

Po příjezdu na Aljašku začal pracovat v konzervárně na lososy. Ačkoliv práce byla dlouhá a namáhavá, žil si docela dobře. Bohužel jen krátce. Jednou kolem vánoc o výplatě, několik měsíců po svém příjezdu na Aljašku, Angel a jeho tři filipínští přátelé seděli před svými ubikacemi, počítali těžce vydělané peníze a diskutovali o svých plánech do budoucna. Poblíž stálo 5 hřmotných Kanaďanů, kteří popíjeli Jacka Danielse a podle všeho se radili, jak by Angelovi a jeho přátelům peníze vzali.

Vzhledem k tomu, že Kanaďané byli větší, než Filipínci a měli přesilu, nerozpakovali se svůj hanebný plán provést. Začali na Filipínce pořvávat nadávky a snažili se vyvolat rvačku. Pak svou kořist obklíčili. Angelo v okamžení vycítil nebezpečí, vběhl do domu, aby si vzal svůj Bolo nůž. Jeden z jeho přátel ho následoval a nechal zbylé dva čelit samotné pěti Kanaďanům. Uvnitř Angela zapřísahal, aby nepoužíval nůž, protože by mohl někoho zabít. Angel mu vyhověl a pomocí nože si rychle připravil Eskrimu z vánočního stromku. Pak rychle vyběhl ven, právě v okamžiku, kdy Kanaďané zaútočili na zbylé Filipínce. Přikrčený vskočil mezi své přátele a útočníky. Vypadali jako David a Goliáš, Angel měřící 160 cm a vážící 50kg proti téměř dvoumetrovým mužům, kteří měli kolem 100kg.

Největší z Kanaďanů, dvoumetrový obr vážící přes metrák, dopil láhev a mrštil ji na Angela. Láhev jen tak tak minula jeho hlavu. Pak se ten muž vrhl na svou mnohem menší kořist a šel po Angelovi pravým hákem. Angel se sehnul a zárověň zaútočil na mužova kolena. A než stačil kdo mrknout okem, praštil ho třikrát do spánku. Obrovský Kanaďan se skácel jako podťatá sekvoj. Další Kanaďan se pokusil zaútočit, ale Angel ukročil stranou, roztříštil mu loket a zlomil pravou nohu a zakončil úderem přes záda, to vše v jediné sekundě. Muž padl v boletech na zem a vřískal: "Hej přestaň!" Třetí Kanaďan měl tu smůlu, že narazil obličejem na Angelovu tyč. Se zkrvavenou tváří se otočil a se svými druhy se dal na útěk.

Odběhli pár metrů a začali na Angela házet kameny. Angel uhnul a začal po nich taky házet. Muži uprchli a nechali svého obrovského přítele ležet v bezvědomí na zemi. Po příjezdu aljašské policie byl Angel vzat do vazby, pro případ, že by Kanaďan zemřel. Naštěstí to muž přežil a policie propustila Angela na svobodu s podmínkou, že bude deportován do Kalifornie.

Tím však Angelovi potíže neskončili. Sotva se nalodil, když se ho pětice mužů pokusila hodit přes palubu. Jeden z nich byl členem party Kanaďanů, se kterými se Angel porval. Než ho však mohli shodit z lodi, Angel se jim vyškubl ze sevření. Jeho přítel mu hodil batoh s jeho ratanovými tyčemi. Se strachem nahánějící rychlostí a smrtící přesností velmistr Cabales zneškodnil tři z pěti mužů. Pak byl zadržen lodní hlídkou dřív, než mohl zranit zbylé útočníky.

Díky těmto zážitkům se Cabalesova dovednost v umění Eskrimy roznesla z Filipín až do Kalifornie. V roce 1966, na naléhání přátel a studenta jménem Max Sarmiento, velmistr Cabales otevřel první školu Eskrimy ve Spojených Státech. Škola se nachází ve Stocktonu ve státě Kalifornie.

Angel začal vyučovat umění Cabales Serrada Eskrimy (CSE) jak Filipínce, tak i ostatní. Ale díky skromnosti a tendenci být v ústraní se velmistru Cabalesovi nikdy nedostalo takového uznání od komunity lidí zabývající se bojovými uměními, jaké si si bezpochyby zasloužil. Možná to byl nedostatek uznání, co vedlo k tomu, že nikdy své umění nepřeměnil na sport. Čisté umění CSE bylo a je přísně bojovým uměním. I přes svou zdrženlivost a skromnost Angel vycvičil přes tisíc dobrých bojovníků, z nichž někteří se stali velmi známými ve světě bojových umění. Dalším se dostalo uznání při natáčení filmů s bojovou tématikou.

Byl zde však jeden student, jehož si Angel oblíbil a soukromě ho trénoval celé roky, aby mu mohl svěřit celé umění CSE. Tento student byl mistr J.C. Cabiero. Nyní je prvním velmistrem Cabales Serrada Eskrima stylu jeho syn Vincent Cabales, který začal trénovat v roce 1964 a velmistrem se stal v roce 1974.
Zobrazeno 26477 krát
Další v této kategorii: « Feliscimo Dizon Mike Inay »

KALENDÁŘ AKCÍ

po út st čt so ne