KaliForKidsV rámci občanského sdružení, jehož je Pekiti-Tirsia Kali Czech Republic členem, pořádáme i cvičení pro děti. Jedná se o tréninky vedené instruktory PTK, které klade důraz především na rozvíjení motorické zdatnosti, koordinaci pohybů, fyzické a psychycké odolnosti.

Mimo tyto základní dovednosti, učíme děti zacházet se zbraněni. Nejedná se však o to, že by dostali do rukou nože, meče či jiné nebezpečné věci. Lidově řečeno - děti se učí zacházet s "klackem". Primárním cílem této části tréninků je naučit děti jak neublížit hlavně sobě a okolí. Jak s jakýmkoliv předmětem zacházet tak, aby se stal v jejich rukou pomocníkem při každodenním životě.. Děti si tak, během cvičení, vytvářejí přirozený respekt ke zbrani.

Dalším nadstandardním rozměrem je trénink dětí na zvládání neobvyklých či nebezpečných situací. Učíme děti jak jednat v situaci, kdy jsou osloveni neznámým člověkem, jak rozpoznat potenciální nebezpečnost takového člověka. Dále jak jednat a zachovávat základní obezřetnost při setkání s cizím raněným člověkem či jak pomoci kamarádovi, který se zraní. Také vysvětlujeme dětem jak se zachovat v situaci, kdy je dítě například přítomno vzniku požáru atd.Při tomto druhu tréniku využíváme modelové situace a hrané scénky, které dítě naučí v takovýchto situacích jednat uvážlivě a efektivně. Tento trénink má předcházet vzniku paniky a zkratovému jednání dítěte při setkání s neznámou situací. Náš trénink se snaží dítě na takové situace připravit. Dítě pak není stresováno, protože nastálou situaci již zná z tréninku, zažilo ji a umí se v ní orientovat.

Tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ Trávníčkova (mapa) od 17:00 do 18:00 (tělocvičnu najdete po pravé straně školy, směrem na hřiště a dozadu).

Vše podstatné se dozvíte na místě. Jestli však přece jen potřebujete ještě nějaké upřesňující informace můžete kontaktovat šéfinstruktora Aleše Brunnera nebo na webu Dětského Kali.

KALENDÁŘ AKCÍ