Ústřední prvek systému Pekiti Tirsia je cvičení s nožem a proti noži. Smysluplné cvičení s nožem, jak je praktikováno systémem Pekiti Tirsia, spojuje a rozvíjí všechny dovednosti potřebné pro schopného bojovníka: fyzickou kondici, schopnost rychlého rozhodování, odhodlání, odvahu, sebevědomí, pochopení nutnosti a schopnost 'uvědomění si situace' a strategicko-taktický přístup. Avšak nejen systém Pekiti Tirsia si uvědomil jak je nůž důležitý; další filipínská bojová umění i bojové systémy ostatních kultur si to také uvědomily. Například známý plukovník Rex Applegate považoval nůž za 'budovatele sebevědomí' a doporučoval agentům OSS, aby vždy u sebe nosili nůž (nebo jiný nenápadný předmět denní potřeby, který může být v nouzi jako nůž použit).

Cvičení s nožem je proto zásadní součástí systému Pekiti Tirsia. Kdyby bylo vůbec možné zredukovat systém Pekiti Tirsia pouze na jednu zbraň bez toho, aniž by ztratil svou podstatu, pak by touto zbraní byl právě nůž. Avšak jen samotné cvičení s nožem je neúplné a pro optimální výsledky je nutné dělat daleko více než jen to.

Optimální cvičební výsledky za použití zbraní zaměřujících se na specifické tréninkové cíle

Výkon bojovníka a jeho možnosti - jsou dány různými schopnostmi a vlastnostmi, které mohou být individuálně rozvíjeny. Stejně jako zkušený trenér posilování dokáže rychle určit silná a slabá místa sportovce, a poté doporučit specifické cvičení a vhodné vybavení, tak zkušený učitel bojových umění rychle rozpozná silné a slabé stránky jednotlivce a na základě toho ví, jaké tréninkové metody tomuto jedinci přinesou nejlepší výsledky. 
Systém Pekiti Tirsia používá tyče, meče a nože různých délek, hmotností a tvarů, takže cvičící osoba postupně sama intuitivně porozumí daným pohybům i samotnému použití různých zbraní. Podobné všeobecné porozumění se také aplikuje např. na oblečení - např. těsné oblečení a těžké boty mohou značně změnit dynamiku kopů.

zasadyPět kategorií zbraní základního systému Pekiti Tirsia

  1. Jedna zbraň: tyče a meče různých délek a hmotností. Typická pro základní cvičení je Kali-tyč jako úderná/útočná zbraň v délce paže a filipínský krátký meč o stejné délce jako zastoupení sečné zbraně. Malayu Sibat (dlouhá tyč, oštěp) je také důležitou součástí této kategorie.
  2. Dvě stejné zbraně: dvě tyče, dva meče.
  3. Dlouhá a krátká zbraň: meč a nůž ' také známo jako Espada y Daga, tyč a nůž
  4. Části těla jako zbraně: ruce, předloktí, loket, rameno, koleno, holeň, chodidlo,' (viz. článek: Otevřené dlaně v systému Pekiti Tirsia)
  5. Nůž
O noži
Pro svoji důležitost je nůž v systému Pekiti Tirsia zařazen do samostané oddělené kategorie. Dva nože (jeden v každé ruce) nebo jeden nůž (podle systému Pekiti Tirsia však ve skutečnosti nikdy neexistuje něco jako 'jeden nůž,' ale vždy to je spíš 'nůž a ruka' = volná ruka není nikdy nečinná, ale podporuje a pomáhá noži při každé akci) totiž v sobě kombinují a slučují charakteristiky ostatních čtyř zmiňovaných předchozích kategorií. Každá z ostatních čtyř kategorií totiž zdůrazňuje a rozebírá jiný rozhodující aspekt boje nožem nebo proti noži. Proto se v Pekiti Tirsia těchto pět kategorií zbraní zvolilo za základní jádro systému Pokud je těchto pět kategorií zbraní použito jako kompletní systém, tak jako v Pekiti Tirsia, potom nejen umožňuje, ale téměř zaručuje kvalitní trénink sebeobrany a pochopení, což je důležité pro úspěch a přežití. Kategorie 1 až 4 tvoří soustavu rozšiřující základní jádro boje nožem a zdokonalují praktické tréninky boje s nožem.

SPEAR (duch a srdce) a STPAP? aneb: Co by se mělo cvičit?

Dědic a udržovatel systému Pekiti Tirsia Grand Tuhon Leo T. Gaje shrnuje pět zásadních fyzických vlastností bojovníka do výrazu ?STPAP?: Speed (rychlost), Timing (načasování), Power (síla), Accuracy (přesnost), a Precision (důkladnost). Tyto i další tělesné atributy jsou založeny na duševních vlastnostech ducha a srdce: schopnost rozhodování se, schopnost vedení sama sebe, odvaha, soucit, oddanost a sebevědomí. V reálné situaci, ať už to je fyzická konfrontace nebo jiný druh nouzové situace, tyto duševní vlastnosti určují hlavní rozdíl v tom, zda a jak efektivně můžeme svoje fyzické schopnosti použít. Duch a srdce prostě poskytují pevný základ, který dovoluje rozvoj a využití fyzických schopností dané osoby.

'SPEAR sestávající se z ducha a srdce se mění na STPAP'- to je důležitý poznatek získaný z nadčasové zkušenosti generacemi trenérů, dobré pochopení důležitosti tělesného a duševního rozvoje. Pekiti Tirsia je systém, který vždy pracuje s lidskou bytostí jako celkem, pomáhá studentům zlepšit požadované tělesné schopnosti, které jsou však zároveň harmonicky podporované vytvářením dospělé osobnosti nejen duší, ale i srdcem.

Kompletní a intenzivní, protože 'pouze dobrý' nestačí!

Kompletní tréninkový systém jako je Pekiti Tirsia rozvíjí cvičence ve všech jeho zásadních vlastnostech; v technice a fyzických vlastnostech, stejně jako v kvalitě ducha a srdce. Cvičení orientované na nůž tento proces značně urychluje. Vezmeme-li v úvahu zvláštní dynamiku, nebezpečí a brutalitu, které boj nožem obnáší, je zřejmé, že všechny podstatné vlastnosti bojovníka je třeba rozvinout k nejvyšší dokonalosti. V konfrontaci s nožem prostě být 'pouze dobrý' nestačí. Z tohoto důvodu kvalitní systém jako je Pekiti Tirsia trénuje cvičence tak intenzivně a rychle, jak je to jen možné, ve všech vlastnostech které jsou potřebné pro úspěšného bojovníka. Toto je ten hlubší důvod (důležitější než tradice nebo kulturní důvody), proč je cvičení s nožem ve středu zájmu Pekiti Tirsia - cvičení s nožem je totiž ten nejlepší urychlovač učení.

Ten, kdo Pekiti Tirsia cvičí, si uvědomuje nejen výhody cvičení s nožem, ale také nástrahy, které při pouhém cvičení s nožem na bojovníka mohou čekat. To je například mezi ?bojovými teoretiky? oblíbený zlozvyk spoléhat se na kvalitu či ostrost čepele. Při zběžném zhlédnutí většinových komerčních nahrávek o boji nožem je patrné, že mnozí odborníci z řad FMA a bojovníků nožem si v posledních letech vypěstovali falešnou víru v 'zabití jedním sekem', která je také často podporovaná vírou v okamžitý šok. Tato je ještě nebezpečnější víra, než víra v 'zabití jedním úderem' známá z různých stylů BU a může být fatální chybou v reálném konfliktu. Zásadní rozdíl mezi 'showmanem' (technicky působivým 'artistou' s nožem) a opravdu zkušeným bojovníkem je totiž ten, že praktik a znalec boje nožem používá svůj nůž bez jakýchkoli zbytečných "fantazií či parádiček" pouze jako nástroj pro úspěch a pro přežití. Je si vědom rozdílu mezi zabitím a zastavením, stejně jako mezi zraňováním a přežitím. Takovéhoto zkušeného bojovníka s moudrostí, srdcem a rozumem v Pekiti Tirsia nazýváme 'válečníkem'.

Kultura nože - zkušenost a tradice

Protože systém Pekiti Tirsia byl a je i dnes neustále testován v reálných bojích na krátkou vzdálenost (viz článek Pekiti Tirsia a armáda), jsme si dobře vědomi nebezpečí pramenícího z falešné představy ?zabití jedním sekem?. Proto jednou nejdůležitějších věcí, kterouse začátečník v Pekiti Tirsia učí, je si uvědomit a opravdu správně pochopit rozdíl mezi zraňováním, zabitím, zastavením a přežitím. Takto cvičenec poznává Kulturu nože pocházející od starých Filipínců, vážící si života, která je v naprostém protikladu k životu nebezpečnému 'Fast-Food' tréninku s nožem, který je tak často propagován na videu nebo sportovních soutěžích. Souboj podle pravidel ('do první krve') se totiž naprosto odlišuje od situace, kdy jde o holé přežití. 

vyuka2Při předávání kultury nože platí hlavní pravidlo ? Je-li měřítkem úspěchu praktická dovednost, pak zkušenost je vždy lepší než pouhá znalost. Pokud si mají studenti dostatečně zažít vyrovnanost Kultury nože, potom ji musí zažívat jako imanentní část praktického tréninku. Když bude trénink pouze jednostranný, bude také vyrovnanost spočívat pouze ve vědomostech, avšak nikdy ve zkušenostech. Grand Tuhon říká: ?Nejdřív znáš, potom pochopíš.? Cvičenec proto musí nejdříve sbírat zkušenosti a skutečně je zažít, než je schopen je správně pochopit. Také proto zkušení mistři Pekiti Tirsia raději vyvažují ostrost čepele cvičením s údernými zbraněmi: ratanovými tyčemi a vlastním tělem. 

Další často oblíbenou větou Grand Tuhona je také : ?Tajemství není v technice, ale v tom, jak je předána studentům.? a proto pouze správná kombinace cvičebních metod předaná osobou která má tyto znalosti dokáže zajistit správnou vyrovnanost výsledku

Specifické výsledky tréninku se zbraněmi: Celek je víc než součet částí

Tak jako cvičení za použití vlastního těla nebo tyče zvyšuje kvalitu cvičení s nožem, tak i všechny kategorie zbraní v Pekiti Tirsia vytváří vzájemně propojený systém, který se ve svém celku znamená víc, než pouhý součet jednotlivých částí. Zásadní pro získání tohoto synergického efektu je to, že kategorie zbraní nikdy nejsou cvičeny jako náhodná směs či sbírka líbivých technik, ale ve všech postupech se vždy používají stejné nebo podobné pohybové vzorce a metody rozvíjející sílu a další hlavní principy Pekiti Tirsia.

Tato mnohostrannost není užitečná pouze pro cvičení, ale je také nezbytná pro úspěšné zvládání reálných krizových situací. Přechod mezi úderovou zbraní a sečnou zbraní je ve skutečnosti plynulý. Např. i tyč může mít ostré hrany (známá 4x4, plochá tyč) a nůž naopak může být s přehlédnutím jeho sečné síly použit také jako tupá zbraň (např. zavřený zavírací nůž). Při použití teleskopického obušku se zase například může během boje měnit jeho délka. Proto pokud má trénink naučit bojovníka zvládat různé druhy reálných situací, tak potom ho musí na tyto situace správně připravit.

Pro lepší pochopení tohoto zde uvádíme přehled kategorií zbraní jádra systému Pekiti Tirsia a schopností, které tyto cvičení s nimi rozvíjejí.

  • Jedna tyč/jedna zbraň: soustředění, schopnost vyvinout sílu, kontrola vzdálenosti, načasování
  • Dvě stejné zbraně: symetrie, přizpůsobivost a spontánnost, odvaha, koordinace a přesnost
  • Dlouhá a krátká zbraň (Espada y Daga): sekundární ostražitost, přechod mezi vzdálenostmi, připravenost
  • Nůž: vůle přežít, výbušnost, PFPS, taktické vyčkávání na blízkou vzdálenost, ostražitost, respekt
  • Vlastní tělo: sebevědomí, nezávislost
 
DemoTěchto pět kategorií zbraní Pekiti Tirsia spolu vytváří kompletní, ucelený cvičební systém, jak bylo zde již popsáno. Metody Pekiti Tirsia jsou vždy voleny tak, aby bylo možné snadno měnit koncept, sílu a způsob pohybu. Každá z metod tréninku nebo výbraná zbraň vylepšuje ty ostatní a všechny dohormady vytvářejí jeden harmonický funkční systém.

Mimo tento základ systému jsou samozřejmě ještě další kategorie zbraní, které mohou být vyučovány buď nezávisle jako jednotlivé moduly, nebo jako doplňky tohoto základu. Tyto moduly nabízejí například možnost specializace na různé druhy mečů, krátkou tyč do dlaně- dulo, dlouhou tyč/oštěp (Sibat), teleskopický obušek, štít, ohebné a moderní zbraně jako například pouta, pepřové spreje, pistole, elektrický paralyzér nebo praktickou kombinaci dlouhé a krátké zbraně, jako například svítilna a nůž, pepřový sprej a obušek, pouta a teleskopický obušek atd. Výlučnost základu systému Pekiti Tirsia se projevuje ve skutečnosti také tím, že ten, kdo získal dostatečné znalosti o systému, se velmi rychle dokáže přizpůsobit novým situacím a v boji efektivně použít jakoukoli z výše zmíněných zbraní. Toto je schopnost, kterou Grand Tuhon již mnohokrát ohromil.

Největší skutečnou hodnotu systému Pekiti Tirsia však můžeme pozorovat denně a to na lidech, kteří Pekiti Tirsia cvičí. Ti totiž během tréninku nezískávají pouze jednostrannou fyzickou schopnost se dobře bránit, ale zároveň získávají také pozitivní postoj a v důsledku toho i sebevědomí a víru v sebe sama.

Umění sebeobrany nás musí připravit na hrozby nejrůznějšího typu. Umění života v nás zase podporuje schopnosti, které jsou užitečné pro zdravý a úspěšný život. V Pekiti Tirsia Kali je obsaženo obojí: umění sebeobrany i umění pro život. Uvědomování si rizika, sebejistota, obezřetnost a sebevědomí musí být vždy správně vyvážené.

KALENDÁŘ AKCÍ